Принципи щодо проведення Українського Форуму з управління Інтернетом (IGF-UA)

Український Форум з управління Інтернетом (IGF-UA) є національним майданчиком для багатостороннього діалогу з ключових питань управління Інтернетом, таких як стійкість, надійність, безпека, стабільність та розвиток.

Цей захід є продовженням серії Форумів, які були започатковані Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй у 2006 році і проводяться в різних країнах світу з метою обговорення найбільш важливих проблем розвитку інформаційного суспільства.

Принципами підготовки IGF-UA та обговорення питань в ході Форуму є багатосторонній діалог і інформаційна прозорість на основі консолідації зусиль органів влади, бізнесу, інтернет-спільноти, професійної та академічної еліти задля прискорення впровадження в життя досягнень інформаційних технологій, створення умов для всебічного розвитку інтернет-простору в інтересах суспільства.

В Україні національні Форуми з управління Інтернетом проводяться з 2010 року. Організаторами IGF-UA на неприбутковий основі виступають профільні НДО та центральні органи державної влади у України сфері зв’язку, телекомунікацій, інформатизації та інформаційного суспільства, при партнерстві та за підтримки підприємств, організацій та установ сфери ІКТ.

Організаторами та Співорганізаторами IGF-UA виступають неприбуткові організації: профільні асоціації, громадські організації або міжнародні організації світового рівня, відповідні центральні органи державної влади України. Організатор та Співорганізатор IGF-UA самостійно або шляхом залучення спонсорів забезпечують надання значної частини необхідних ресурсів у рамках підготовки та проведення Форуму (у випадку міжнародної організації світового рівня або профільної державної організації - адміністративно-організаційна участь). Організатор та Співорганізатор IGF-UA бере активну участь в організації заходу, в тому числі шляхом самостійної організації Секції (для громадських організацій та асоціацій) або шляхом підготовки однієї або кількох доповідей керівників організацій (для державних організацій та міжнародних організацій).

Партнерами IGF-UA виступають організації-представники сфери ІКТ. Партнер надає ресурси в рамках підготовки та проведення Форуму (у випадку профільної державної організації - адміністративно-організаційна участь). Партнер бере участь у підготовці Форуму та готує доповідь свого представника.

Підтримку IGF-UA здійснюють неприбуткові організації, які беруть активну участь у підготовці Форуму.

Оргкомітет IGF-UA включає представників Організаторів, Співорганізаторів, Партнерів та організацій, які здійснюють підтримку Форуму. Рішення Оргкомітету приймаються на основі консенсусу в ході засідань або в ході обговорення у розсилці. Головують на засіданнях Оргкомітету представники Організаторів. Формування порядку денного Оргкомітету здійснюється на основі пропозицій членів Оргкомітету.

Рішення про скликання Оргкомітету для проведення чергового Форуму IGF-UA здійснюється ініціативною групою за участі Організаторів попередніх форумів IGF-UA та направляється представникам відповідних державних органів та НДО.